Over ons

Op Kledingwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u tweedehands kleding. Zorg voor een leuke bijverdienste door kleding online te zetten en te verkopen of door kleding in te brengen.
En als u zelf kleding wil kopen, kies dan via deze site uit het aanbod van mooie, goed verzorgde kleding van allerlei verschillende winkeltjes.

Home Over ons
 • lightbulb_outlineHoe is het begonnen?

  Het idee voor Kledingwinkeltjes.nl is ontstaan uit de vraag hoe je een bijdrage kunt leveren aan het beperken van onze alsmaar groeiende afvalberg. Als je de afvalberg beperkt dan beperk je ook het gebruik van grondstoffen, het gebruik van de energie voor de productie van spullen en de vervuiling die bij die productie ontstaat. Je slaat dus 4 vliegen in één klap.

  Daarbij komt dat je er ook nog andere doelen mee kunt realiseren. Voor verkopers is het een mogelijkheid om hun talenten te gebruiken en daar geld mee te verdienen. Voor kopers is het een kans om voor weinig geld mooie kleding te kopen.

 • lightbulb_outlineDoelstellingen

  Bij Kledingwinkeltjes.nl willen we....

  1. Mensen de mogelijkheid bieden om voor weinig geld mooie en goed verzorgde tweedehands kleding te kopen
  2. Mensen de mogelijkheid bieden om met hun talenten wat bij te verdienen
  3. De hoeveelheid afval die we produceren verminderen en zo ookhet gebruik van grondstoffen en energieverlagen
 • lightbulb_outlineAlgemene voorwaarden
  Artikelen
  1. De artikelen op Kledingwinkeltjes.nl zijn eerder gedragen en vertonen mogelijk gebruikssporen. Verkopers beschrijven de conditie van artikelen zo goed mogelijk maar er kunnen onvolkomenheden onvermeld blijven.
  2. Kledingwinkeltjes.nl voert geen controles uit op de kwaliteit, de veiligheid of de rechtmatigheid van de artikelen die op het platform worden aangeboden.
  Transacties
  1. Kledingwinkeltjes.nl wil kopers, verkopers en inbrengers van tweedehands kleding, schoenen en accessoires bij elkaar brengen. Kledingwinkeltjes.nl is echter nooit partij in de afspraken die kopers, verkopers en inbrengers met elkaar maken. Als er onenigheid is tussen verschillende partijen dan wordt u geacht dit zelf op te lossen. U vrijwaart Kledingwinkeltjes.nl van vorderingen, aanspraken op schadevergoedingen en dergelijke die verband houden met dit soort onenigheid.
  2. Kledingwinkeltjes.nl voert ook geen controles uit op de bevoegdheid van verkopers om artikelen aan te bieden of van kopers om artikelen te kopen.
  3. Bestellingen worden direct afgehandeld tussen koper en verkoper. De enige rol die Kledingwinkeltjes.nl speelt is dat zij de koper en verkoper per e-mail informeert dat er een bestelling is gedaan. In de e-mail staan naam, adres, woonplaats, e-mailadres en eventueel telefoonnummer van de koper en die van het verkopende winkeltje. Ook staan in de e-mail de gegevens van het bestelde artikel en eventuele opmerkingen die de koper bij de bestelling heeft gemaakt.
  Afhandeling
  1. Kledingwinkeltjes.nl vraagt de verkopers op de site snel te reageren op vragen van (potentiële) kopers, bij voorkeur binnen 24 uur.
  2. De koper betaalt eventuele verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.
  3. De verkoper kan betaling vooraf vragen.
  4. Kledingwinkeltjes.nl vraagt de verkopers op de site snel nadat een betaling binnen is het artikel op te sturen of klaar te hebben om te worden opgehaald. Bij voorkeur binnen 2 dagen.
  Aansprakelijkheid

  Kledingwinkeltjes.nl sluit voor zover wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid uit voor schade die gebruikers lijden door:

  1. Gebruik van het platform
  2. Het niet beschikbaar zijn van het platform
  3. Fouten in de bescherming van de gegevens waar het platform over beschikt
  4. Onjuiste informatie op de webpagina’s van het platform
  5. Wijzigingen in de functionaliteit van het platform

  Indien Kledingwinkeltjes.nl toch aansprakelijk is voor de schade die een gebruiker van het platform lijdt, dan is die schade beperkt tot maximaal de vergoeding die de gebruiker heeft betaald aan Kledingwinkeltjes.nl in de 6 maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

  Gebruikers van het platform vrijwaren Kledingwinkeltjes.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade die wordt geleden door:

  1. Het aangaan van een overeenkomst via het platform Kledingwinkeltjes.nl.
  2. Het gebruik van producten gekocht via het platform.
  3. Het (beweerdelijk) inbreukmakende karakter of anderszins onrechtmatige karakter van (het gestelde in) de advertenties en/of de geleverde producten.
  Rechten
  1. Kledingwinkeltjes.nl behoudt zich het recht voor winkeltjes en hun artikelen van de site te halen, zonder verdere opgaaf van redenen.
  2. Kledingwinkeltjes.nl behoudt zich ook het recht voor de pagina’s van het platform en de functies in het platform te allen tijde naar eigen inzicht te wijzigen.
 • lightbulb_outlinePrivacy

  De gegevens die u verstrekt aan Kledingwinkeltjes.nl (zoals naam, e-mailadres, wat u gekocht of verkocht heeft) zullen enkel gebruikt worden door Kledingwinkeltjes.nl om het gebruik van de site voor u handiger, makkelijker in het gebruik, veiliger of sneller te maken. We zullen deze informatie niet delen met andere organisaties.

 • lightbulb_outlineKamer van Koophandel

  Kledingwinkeltjes.nl is onderdeel van TheNextLifeGrid. TheNextLifeGrid is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder no. 65418042

Top